بازنویسی فیلمنامه نوشدارو توسط داود اسد االهی از تاریخ پنجم خرداد 1395 آغاز شده و تا اواخر ماه فیلم برداری این کار کلید میخورد 

داود اسد الهی گفت: 

در این کار نیز از عوامل کار یک شب تنهایی استفاده خواهم کرد وی توضیحاتی درمورد داستان نداد و اضافه کرد میخواهم مخاطبان خودرا شگفت زده کنم .

وی تنها اشاره نمود که این کار را در یک منطقه روستایی خواهد ساخت .


منبع : وبلاگ شخصی داود اسداللهی |بازنویسی فیلم نامه نوشدارو
برچسب ها :